Kalender ‘Sint-Denijs’ KalkenOuders die wensen dat hun kind aan één of andere activiteit niet deelneemt noteren dit in het heen-en-weer-schriftje of in de schoolagenda.
Zwemmen is gratis voor: de kleuters van de 3de kleuterklassen en voor de leerlingen van het zesde leerjaar


Inzamelingen: lege batterijen mogen steeds afgegeven worden op onze school; de middelen die we daarvoor vrij krijgen kunnen nuttig voor onze kinderen worden gebruikt!


Door de kleuters en leerlingen tijdig naar school te laten komen worden storende momenten (onthaalmoment, kringgesprek, …) vermeden. Zo werken we samen aan een heel nuttige gewoontevorming. Wij rekenen verder op jullie medewerking! Bedankt hiervoor!


Fruitdagen: Kleuterafdeling: woensdag
Lagere afdeling: dinsdag
Wij moedigen sterk aan om ook op de andere dagen fruit te eten! Fruit eten het jaar rond is zeer gezond!