9. Pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleiding van onze school is in handen van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst van het Bisdom Gent.

Adres:
Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs
Marialand 31
9000 Gent
Mevr. Tiny D’hollander is begeleider van onze school.

10. Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie, zoals bedoeld in het decreet van 17 juli 1991 en in het decreet van 1 december 1993 (inspectie van de levensbeschouwelijke vakken) hangt af van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds januari 2009 is er een nieuwe structuur. Als godsdienstinspecteur hebben wij E.H. Frans Hitchinson.11. Beroepscommissie

Bij betwisting van maatregelen, genomen op grond van het schoolreglement, is een beroepscommissie bevoegd.

Adres:
Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs
Beroepscommissie basisonderwijs
Marialand 31
9000 Gent12. Ouders

In verschillende rubrieken wordt het woord ‘ouders’ gebruikt …
Volgens het decreet basisonderwijs wordt met deze term bedoeld: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.