Unité 6.Ik oefen de kleuren.

http://www.sintdenijs.be

Unité 6. Lees eerst de Nederlandse zin en vertaal naar het Frans. Zoek dan de correcte Franse zin.

Het is een rode deur.
Het is een groene tafel.
Het is een groen bord.
Het is een rood potlood.
Het is een blauw schrift.
Het is een rode spelcomputer.
Het is een blauwe stoel.
Het is een blauwe kast.