wat past in de zin?

wat past?
lees de zin. sleep het woordje naar de zin. klik op 'klaar'.