Zoek de oefeningen voor je klas:

eerste en tweede leerjaar - vierde leerjaar - vijfde leerjaar - zesde leerjaar - allerlei - digitee - zonnelandkwis

 

Taal voor de eerste graad
Voor het tweede leerjaar: oefen het meervoud
chef-kok: juf Sonja
 
Voor de eerste graad.  
Oefeningen voor 1 en 2 rond de lente  
   
Voor het vierde leerjaar
Voor het vierde leerjaar: synoniemen en zegswijzen van thema 1 Spelling: Onthoudwoorden thema 3 (vierde leerjaar)
Spelling: Onthoudwoorden thema 3 (vierde leerjaar) Spelling: woorden met au: thema 3 vierde leerjaar
Spelling: ch of g: thema 3 vierde leerjaar De noemvorm
Spelling: Onthoudwoorden thema 4 Spelling: Zet de stukjes bij elkaar. Thema 4
Spelling: Kruiswoordraadsel: Thema 4 Spelling: Onthoudwoorden thema 6
Spelling: Woorden met -ig, -ige, -lijk, -lijke (thema 6) Rangschik alfabetisch 1 - 2 - 3
Zegswijzen: thema 6 Reclame... in allerlei vormen!
Spelling: Onthoudwoorden thema 7 Spelling : thema 9
Spelling en sprookjes: thema 10 Enkele oefeningen om de toets van thema 14 voor te bereiden
Spelling: thema 11. Schrijf zonder fouten! Spelling thema 14
Spelling: thema 11. Kruiswoordraadsel.  
   
Voor het vijfde leerjaar
Werkwoorden in de t.t.: voor het vijfde leerjaar.
Juf CÚcile
Thema 1A. Spelling. Herhaling
Thema 1A. Spelling. Regelwoorden Thema 1A. Spelling. De persoonsvorm in de t.t.
Oefen de spelling van de werkwoorden Spelling en taalbeschouwing. Allerlei.
Het werkwoordelijk gezegde  
   
Voor het zesde leerjaar
Puberliefde: werken met een gedicht. Zesde leerjaar. Spelling voor miniemen 2004
Voor de ouders: test je kennis van onze spelling! Spelling en taalbeschouwing. Allerlei
Computertaal: voor de zesde klas  
Spelling voor miniemen (GND)  
Oefen de spelling van de werkwoorden  
   

Allerlei

Taaloefeningen, vooral voor de vijfde en zesde klas