Schoolgerei achterstevoren

www.sintdenijs.be

Welk schoolgerei staat hier achterstevoren?
r a a h c s -
k e o b -
t f i r h c s -
s o o d f r e v -
t a l t e e m -
l e e s n e p -
d o o l t o p -
r e p i j l s -
n e p l a b -
s a t l o o h c s -
i u t e -