';

vervolg van de foto’s: aarde, lucht, water en vuur.