Het schoolbestuur is gevormd door personen die de verantwoordelijkheid opnemen om een school op te richten, ze uit te bouwen en in stand te houden.
Het schoolbestuur, als verantwoordelijk orgaan, heeft een centrale plaats in de onderwijsaangelegenheden. Wat er zich op school ook kan voordoen, steeds is het schoolbestuur er op één of andere manier bij betrokken.

Zij neemt het initiatief rond onderwijsverschaffing, moet voorzien in de middelen, en draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid.
Onze school is een parochiale school omdat het initiatief om onderwijs te verschaffen aan de kinderen uitgaat van de parochiale geestelijkheid in samenspraak met het bisdom, en dit reeds gedurende meer dan 100 jaar.

Een schoolbestuur kan, zeker in deze tijd, moeilijk een éénmanszaak zijn.
Verscheidene personen willen daarom ook, op aanvraag van de pastoor, samen deze verantwoordelijkheid opnemen.

Een schoolbestuur is geen eiland waarop de leden een afgezonderd beleid voeren. Zij staat open voor alle mensen uit de opvoedingswereld: de leerkrachten en de ouders.

Samenstelling van ons schoolbestuur:
De voorzitter:
Mevr. Rita Thienpont, Scheestraat 11, 9270 Kalken
De secretaris:
Mevr. Rita De Baere, Schriekstraat 24 a, 9270 Kalken
De schatbewaarder:
Mevr. Veerle Bracke, Eethoek 1, 9270 Kalken

De andere leden:
Mevr. Rita Fiers, Husseveldestraat 76, 9270 Kalken
Dhr. Thierry Mast, Brugstraat 12, 9270 Kalken