De directeur:
De administratieve en pedagogische verantwoordelijkheid van de school berust in eerste instantie bij de directeur.
Hij staat ten dienste van leerlingen, ouders en leerkrachten.

De leerkrachten:
Zij hebben als taak uw kind een vastgesteld leerstofprogramma en een degelijke christelijke opvoeding aan te bieden.
Hun pedagogische en didactische kennis en vaardigheden staan hier borg voor. Bij hen kunnen ouders en kinderen terecht voor hun persoonlijke vragen.

Zorgcoördinator:
In elke school zijn er kinderen die extra hulp vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor een uitdaging om te differentiëren. Dit wil zeggen: het aanbod van de school aanpassen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen, en niet omgekeerd.
Dit proces van differentiatie is geen gemakkelijke opdracht. Het is ook geen haalbare opdracht voor een individuele leerkracht alleen. Het vergt coördinatie en teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen bieden om dingen bij te leren. Daarom is het belangrijk dat er op de school een cultuur is van gedeelde leerlingenzorg.
Zorgbeleid is een opdracht van het hele team. Maar binnen dat team worden een aantal taken uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren en professionaliseren.
De zorgtaken van de zorgcoördinator zijn:
– de coördinatie van zorginitiatieven op het niveau va de school;
– het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten;
– het begeleiden van de leerlingen.

Naast de leerkrachten hebben de volgende personen eveneens een belangrijke functie binnen onze school:
– administratief medewerker
– ICT-coördinator
– onderhoudspersoneel
– busbegeleiders