Er is een nauwe samenwerking met verschillende revalidatiecentra en logopedisten. In overleg met de adviseur van het CLB, de klastitularis, de zorgcoördinator en directie kunnen kinderen er naar verwezen worden.

De ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht en moeten hun goedkeuring geven.

Revalidatie kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. Een adressenlijst het revalidatiecentra of logopedisten is beschikbaar op het secretariaat en bij de zorgjuf. Tijdens de schooluren wordt er aan de leerlingen (lagere afdeling) geen logopedie gegeven. Op die manier missen de kinderen geen lessen.