Bij het spel en in de klas moeten de leerlingen respect opbrengen voor de kledij en het materiaal van iemand anders. Beschadigingen aan kledij, materiaal, de gebouwen, de aanplantingen en de uitrusting van de school, worden door de schuldige vergoed.

De leerlingen dragen zorg voor de netheid van de school (papiermanden en vuilnisbakken zijn ter beschikking). Zij hebben ook respect voor het werk van het onderhoudspersoneel.
Wie de school opzettelijk bevuilt (speelplaats, toiletten, gangen, eetzaal, klaslokaal, …) zal het zelf reinigen. Bij verlies of beschadiging van materiaal dat door de school ter beschikking wordt gesteld kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.