De lessen beginnen ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.10 uur. De lessen eindigen ’s middags om 11.45 uur en ’s avonds om 15.30 uur. De woensdag duren de lessen tot 12.10 uur.

De kleuters worden ’s morgens afgegeven aan de kleuterleidster die aan het groene hek staat.
’s Middags en ’s namiddags mogen de kleuters afgehaald worden bij hun kleuterleidster.
De ouders die ’s middags iets later komen, halen hun kleuter af in de eetzaal.

Indien het ’s namiddags (15.30 uur) niet mogelijk zou zijn om de kleuter tijdig te komen afhalen, gelieve dan een seintje te geven naar de school. Betreffende kleuters kunnen dan nog wat onder toezicht blijven wachten op de speelplaats. Om 15.45 uur worden de kleuters naar de buitenschoolse kinderopvang (’t Weiken) naast de school gebracht.

De leerlingen van de lagere school verlaten in orde en onder toezicht van de leerkrachten de speelplaats. Zij die ’s middags naar de eetzaal of de fietsenberging (voor de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar) moeten, of ’s namiddags naar ’t Weiken of naar die fietsenberging moeten, stappen in rij onder toezicht naar hun bestemming. De leerlingen die door ouders of grootouders opgewacht worden aan de schoolpoort of in de onmiddellijke omgeving van de school, volgen in diezelfde rij.