’s Morgens wordt er gebeld om 8.25 uur, ’s middags op de kleuterafdeling om 13.10 uur en op de lagere afdeling om 13.05 uur.

Te laat komen stoort het klasgebeuren, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De leerlingen dienen tijdig op school aanwezig te zijn. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school is. Leerlingen die regelmatig te laat komen zullen aan de directeur gemeld worden en er zal een gesprek gepland worden met de ouders.

Als ouders hun kind (vooral kleuter) te laat naar school brengen wordt er van hen verwacht dat zij hun kind begeleiden tot aan de klas of het lokaal waar de juf (meester) zich op dat moment met de kinderen van die klas bevindt.