ORGANISATIE

 1. Het schoolbestuur
 2. Scholengemeenschap:
 3. Klassenraad: directie en personeel
 4. De schoolraad
 5. De leerlingenraad
 6. Het oudercomité
 7. CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding)
 8. Revalidatie en/of logopedie
 9. Pedagogische begeleidingsdienst
 10. Onderwijsinspectie
 11. Beroepscommissie
 12. Ouders