Gezondheidsbeleid op school

Kleuter
Elke ochtend eten de kleutertjes voor de ochtendspeeltijd hun fruitje van thuis op.

Lager:
Leerlingen van het lager eten elke ochtend tijdens de speeltijd hun fruit van thuis op. Na de ochtendspeeltijd krijgen kinderen de kans om een drankje te nuttigen in de klas. Er kan gekozen worden tussen melk of water.

Bij de warme middagmaaltijd krijgen de kinderen soep en water aangeboden.

Bij de broodmaaltijd kunnen de kinderen kiezen uit soep of water.

Gezondheidsbeleid

Om een gezondheidsbeleid in de school te implementeren moeten alle betrokkenen zich bewust worden van een toenemende ongezonde levensstijl en de alarmerende fysieke conditie van kinderen en jongeren in de maatschappij van vandaag. Werken aan de toekomst van morgen is de boodschap. Met de bekende zegswijze “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, wil de school een duurzaam gezondheidsbeleid stimuleren en ontwikkelen.

De school werkt rond gezondheid en betrekt hierbij verschillende partners:

 • op klasniveau: leerlingen en leerkrachten
 • op schoolniveau: directie, onderhoudspersoneel, personeel van het middagtoezicht
 • op schoolomgevingsniveau: ouders, het oudercomité, het CLB, externe partners

Motivatie en vertrekpunt

We houden rekening met de vernieuwde voedingsdriehoek waar beweging een grote rol speelt.

 • Elke voormiddag eten de kinderen fruit.
 • De kinderen kunnen tussendoor water drinken.
 • We bieden enkel water en melk aan.
 • Goed onderhouden klaslokalen.
 • Verschillende spelmogelijkheden tijdens de speeltijden.
 • Promoten van milieuvriendelijk vervoer.

Hoe maken wij van onze school een fitte school?

De school heeft een sensibiliserende en opvoedende taak om het belang te benadrukken tussen een dagelijkse gezonde voeding enerzijds en voldoende sport en beweging anderzijds. Hierbij spelen alle schoolparticipanten een belangrijke rol. Bewegingsspeelgoed wordt regelmatig aangekocht.

Opsomming van initiatieven genomen en lopende in de school:

Bij het eten worden volgende dranken aangeboden:

 • kraantjeswater (gratis voor iedereen) of water in flesje
 • soep (boterhammeneters)
 • melk boterhammenetes)

Tussendoortjes:

 • Water (gratis) is de hele dag voor handen.
 • Snoep is over de hele lijn verboden (schoolreglement) (met verjaardagsfeestjes kan dit in beperkte mate eens toegelaten worden).
 • Op uitstappen worden, het meegeven van gezonde drankjes en fruit, gepromoot.

Gezonde voeding op school

Elk schooljaar wordt op school gewerkt rond het project gezonde voeding.

Regelmatig komen in de lessen het gebruik van de voedingsdriehoek aan bod. Hierbij wordt het belang van evenwicht in de voedingselementen besproken.

Actieve speelplaats

Om de lange en korte speeltijden actief in te vullen wordt spelmateriaal tijdens de speeltijd ter beschikking gesteld uit het toverdoosje. Spelmaterialen voor de verschillende leeftijden worden hierin voorzien.

Lessen lichamelijke opvoeding, sport en zwemlessen

De school heeft o.l.v. de bijzondere leermeester LO, een vernieuwd zwembeleid opgesteld.

Voor bewegingsopvoeding wordt een portfolio per leerling opgemaakt met hierin de vorderingen van de leerling op alle onderdelen. De communicatie naar de ouders toe, wordt hierbij speciaal ingebed zodat zij ook op de hoogte blijven i.v.m. inzet, doorzettingsvermogen, vaardigheden, …

Bewegingstussendoortjes

Om de concentratie en de aandacht van de leerlingen te optimaliseren tussen de lessen door, werd afgesproken om kleine, korte bewegingsmomenten in te lassen.

Verkeersveilig en milieuvriendelijk naar school

Verkeersveiligheid krijgt steeds de nodige aandacht en we stimuleren het milieuvriendelijk naar school komen. We promoten het te voet of met de fiets naar school komen. Heel wat fietsbehendigheden en fietsparcours worden opgesteld, reeds vanaf de 1e kleuterklas. Meer beweging en ervaring (= veiligheid) werd hierdoor gestimuleerd. Fietsbrevetten worden uitgedeeld. We nemen op onze school deel aan het voetgangers- en fietsexamen en de grote verkeerstoets.

Sportdagen en sportweken

Er worden sportdagen gehouden voor:

 • de kleuters
 • de lagere school: per graad – en om de 2 jaar met de scholengemeenschap.

Hiervoor wordt beroep gedaan op de onze eigen leerkrachten LO & klastitularissen.

In de lagere school worden sportweken georganiseerd.

Ook de sporthal wordt besproken om nog meer professionele ruimte ter beschikking te kunnen stellen van de leerlingen. Er wordt voor gekozen om dan op die dag minder voor de hand liggende sporten aan te bieden in een doorschuifsysteem. Occasioneel wordt ingespeeld op plaatselijke sport en bewegingsinitiatieven van de gemeente of van een vereniging (kleuter en/of lager)

We nemen deel aan de jaarlijkse veldloop en hebben oog voor beweging na de schooluren met het aanbod van SVS (Stiching Vlaamse Schoolsport).

Netheid en veiligheid van klaslokalen, sanitair, keuken, …

Het is een prioritaire doelstelling van de school om de infrastructuur in haar geheel optimaal, veilig en proper te houden. Directie, schoolpersoneel, de leerlingen en het oudercomité werken samen om deze doelstelling te bereiken.

Enkele leerkrachten volgen een gepaste nascholing:

 • Brandpreventie
 • EHBO