Leesbeleid

De school werkt aan haar leesbeleid door het aanbieden van verschillende werkvormen. Dagelijks kwartierlezen, theaterlezen, tutorlezen, duolezen, voorlezen, enz.

Maandelijks brengen de kinderen een bezoek aan de bib.

We stimuleren ook het dagelijks lezen thuis, ongeveer een kwartier.