Onze school, de Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Sint-Denijs’, is een volwaardige basisschool!
…..met dank aan ons oudercomitè voor de nieuwe en prachtige uithangborden aan onze schoolingangen. 
 
Kleuterafdeling:
Kouterstraat 3-5
9270 Kalken
Lagere afdeling:
Kouterstraat 14
9270 Kalken

Administratieve zetel:
Kouterstraat 14
9270 Kalken
09 / 367 55 51
E-mail: directie@sintdenijs.be
Website : www.sintdenijs.be