EEN SCHOOL ZONDER GEWELD IS EEN GEWELDIGE SCHOOL!!!

Leefregels voor leerlingen

Als leerling ben je niet alleen op school. Je komt naar school om, door de opvoeding en het onderricht, te werken aan je persoonlijke ontplooiing. Dit is zo voor jou, maar ook voor al de andere leerlingen. Om je deze opdracht goed te laten uitvoeren wil dit schoolreglement je een hulp zijn.Vrijheid betekent immers niet alleen doen wat je graag doet, maar ook in eerbied met elkaar samen zijn volgens afspraken: daarom deze leefregels voor jou en voor ieder die bij de school betrokken is.

  1. Gedragsregels
  2. Kledij, uiterlijk en persoonlijke bezittingen
  3. Eerbied voor materiaal en milieu
  4. Andere

Infobrochure onderwijsregelgeving: