Kalender ‘Sint-Denijs’ Kalken

[calendar id=”50822″]

Ouders die wensen dat hun kind aan één of andere activiteit niet deelneemt noteren dit in het heen-en-weer-schriftje of in de schoolagenda.
Inzamelingen: lege batterijen mogen steeds afgegeven worden op onze school; de middelen die we daarvoor vrij krijgen kunnen nuttig voor onze kinderen worden gebruikt!
Door de kleuters en leerlingen tijdig naar school te laten komen worden storende momenten (onthaalmoment, kringgesprek, …) vermeden. Zo werken we samen aan een heel nuttige gewoontevorming. Wij rekenen verder op jullie medewerking! Bedankt hiervoor!
Fruitdagen: Op onze school eten we elke voormiddag een stuk fruit of groente. In de namiddag eten we een droge koek of fruit/groente. We drinken enkel water of melk.