Voor alle leerlingen gelden afspraken (klas, speelplaats, refter, …) die werden vastgelegd in samenspraak met de leerkrachten en de leerlingenraad. Er wordt dan ook aan de kinderen gevraagd om zich goed aan de gemaakte afspraken te houden. Indien zij dit niet doen kunnen er sancties genomen worden door de leerkrachten, andere medewerkers of directeur. Deze afspraken zijn:

 1. Algemeen:
  • ik ben steeds beleefd; ik mag wel uitkomen voor mijn mening;
  • als leerling dien ik mij zowel binnen als buiten de school behoorlijk te gedragen:
   ik ben tegenover de leerkrachten en ander personeel correct en beleefd;
   op straat en in de bus ben ik voornaam;
   op school en tijdens de activiteiten wordt er steeds algemeen Nederlands gebruikt als omgangstaal.
 2. In de klas:
  • ik probeer steeds mijn best te doen;
  • ik houd me aan de afspraken van de klas.
 3. Op de speelplaats:
  • ik speel voor mijn ontspanning: ruzie maken, plagen, vechten, trekken en sleuren, … doe ik niet;
  • iedereen mag meespelen, ik sluit niemand uit;
  • ik verstoor geen ander spel;
  • ik nodig ook eens iemand uit om samen een leuk spel te spelen;
  • ik voetbal enkel op de plaats waar en op het tijdstip dat het mag;
  • ik draag zorg voor de andere (vooral de jongere) kinderen en het speelgoed;
  • ik speel niet tussen de fietsen;
  • ik vraag steeds toestemming als ik de speelplaats moet verlaten;
  • ik gooi het afval in de juiste vuilnisbak;
  • ik houd de toiletten netjes;
  • als er op het einde van de speeltijd gebeld wordt, kom ik onmiddellijk in de rij; ik sta zo vlug mogelijk stil en blijf stil;
 4. In de gang:
  • ik ben stil in de gang:
   bij het binnenkomen met de klasrij;
   bij het buiten komen uit de klas;
  • ik let er op dat alles netjes en ordelijk blijft;
  • ik laat niets rondslingeren in de gangen.
 5. In de eetzaal:
  • ik eet rustig en zit stil tijdens het eten, zo kunnen de anderen ook rustig eten;
  • ik hou ook de eetzaal netjes;
  • in de eetzaal komen wij knabbelen, niet babbelen