Opvoeding uit zich ook in uiterlijk voorkomen. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij netjes en behoorlijk gekleed zijn.

Jassen worden aan de voorziene kapstokken gehangen; men laat geen geld of waardevolle voorwerpen in de jassen of boekentassen. De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of ontvreemding ervan. Sportschoenen zijn geschikt voor sportactiviteiten. Het is medisch niet verantwoord om steeds sportschoenen of rubberlaarzen te dragen. Ook crocs en teenslippers zijn niet toegestaan (vooral hinderend tijdens momenten van bewegingsopvoeding).

In de kleuterschool zijn in elke klas T-shirts van de school voorhanden die de kleuters kunnen aantrekken bij gezamenlijke manifestaties: schoolreis, sportdag, … . In de lagere school krijgen de leerlingen van het 1ste leerjaar een T-shirt gratis. Deze dragen ze voor de gymles, sportdag, …

Juwelen en overtollige opsmuk kunnen op school alleen maar voor afleiding zorgen; zij zijn ten andere ook niet verzekerd!
In het belang van de veiligheid van uw kind wordt het dragen van juwelen en uurwerken verboden tijdens de gymlessen. Piercings zijn eveneens en vooral ook om veiligheidsredenen niet toegestaan op onze school.

Worden ook niet toegelaten:
allerlei audio-toestellen, zakmessen, speelgoedwapens.

Voor wat betreft GSM: mag niet gebruikt worden tijdens de schooluren.
Bij nieuwe rages zal steeds eerst toestemming moeten gevraagd worden aan de directeur die, na overleg met het schoolteam, zal beslissen of het fenomeen al dan niet op school mag.